top of page

Eén team
samen voor hetzelfde doel

Een krachtig team werkt!
Dat team werkt samen aan een gemeenschappelijk doel en behaalt de beste resultaten. 

Teamcoaching maakt van jouw team een samenhangend geheel. Je gaat samen op zoek naar waarden en normen en naar het doel waar je voor wilt gáán. We werken ook aan open communicatie, veiligheid en vertrouwen.

Ik richt me op het gehele team, inclusief leidinggevende. De leidinggevende is immers integraal deel van het team.
We bekijken daarom het geheel, zodat je met elkaar een organisatie kunt scheppen en de vitaliteit van de medewerkers optimaal kunt managen. Vitale en positieve medewerkers zijn productiever en vitaliteit zorgt voor minder ziekteverzuim.

Door het formuleren van heldere uitgangspunten behaal jij met je team al in 5 teamsessies merkbaar resultaat. 
Wil je verder werken? Dan is maatwerkcoaching een oplossing.

Teamcoaching is effectief

  • Bij strategische heroriëntatie, efficiencyslag of reorganisatie.

  • Als de wil om te veranderen en kritische zelfreflectie aanwezig is.

  • Voor het succesvol doorvoeren van een gewenste cultuurverandering.

  • Betere prestaties door het vergroten van werkgeluk.

  • Gezamenlijke sessies versterken de onderlinge werkrelatie.

  • Effectief doelen behalen binnen de (veranderende) werkomgeving.

Stappenplan voor werken met commitment

  1. Oriënterend gesprek: aandacht voor verbeterpunten en doelen.

  2. Teamcheck gesprek en observatie: inventarisatie van de 'team-coach-wens'. 

  3. Team- en individuele coaching: werken aan teamgeest, kernwaarden, doelstellingen en resultaat. 

  4. Evaluatie of teamproduct: inzicht in teamtraject, plan voor borging in de praktijk.

mens sana in corpore sano

Het gezegde ‘een gezonde geest in een gezond lichaam’ is ook van toepassing op organisaties. De gezonde geest staat voor een prettige werksfeer; het gezonde lichaam staat voor de organisatiestructuur.

Een bedrijf kan nog over zulke goede machines, procedures en programma’s beschikken, uiteindelijk zitten er mensen aan het roer. Elke verandering, verbeterslag of voorwaartse stap moet worden gestart én gedragen door mensen.

Contact
bottom of page